www.XING.com
BDG - Berufsverband Deutscher Geowissenschaftler
Moderation: Klaus Bücherl, Co-Moderation: Tamara Fahry-Seelig

www.facebook.com
BDG - Berufsverband Deutscher Geowissenschaftler e.V.
Administrator: Tamara Fahry-Seelig, Michael Neumann, Gunnar Ries

www.facebook.com
Forum junge Geowissenschaftler - BDG
Administrator: Tamara Fahry-Seelig

www.linkedin.com
BDG - Berufsverband Deutscher Geowissenschaftler
Verwalter: Tamara Fahry-Seelig